ระบบสารสนเทศ

คำถามที่พบบ่อย

1. เพราะเหตุใด จึงมีการเปิดระบบการลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าไปดูผลการลงทะเบียน และพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อชำระเงินที่ธนาคารล่าช้า
งานทะเบียนนักศึกษาจะเปิดระบบทะเบียนให้มีการลงทะเบียนและพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ต่อเมื่อมีการส่งเกรดในภาคการศึกษาก่อนหน้าแล้วเสร็จทุกรายวิชา และจะให้นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันเปิดเทอม สำหรับช่วงเวลาการชำระเงิน จะดำเนินการเหมือนกันในทุกภาคการศึกษาคือ นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษา 6 สัปดาห์

 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1447 seconds 6.27MB |