ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 17 ธันวาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 17 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 17 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 17 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 4 กุมภาพันธ์ 2562 10 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงสอบปลายภาค 8 เมษายน 2562 14 เมษายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 8 เมษายน 2562 14 เมษายน 2562
วันปิดภาคการศึกษา 14 เมษายน 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0574 seconds 6.36MB |